Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego


  1. Właściwość miejscowa
  2. Opłaty
  3. Wykaz urzędów w najbliższej okolicy wydających wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

1. Właściwość miejscowa


Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje starosta lub prezydent miasta (w miastach na prawach powiatu). Wypisy i wyrysy wydaje się według miejsca położenia nieruchomości, na wniosek:

  • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  • innych podmiotów, które mają interes prawny w tym zakresie.

2. Opłaty  Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego Stawka
1. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego 40,00 zł
2. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego 50,00 zł
3. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego 24,00 zł
4. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego 30,00 zł
5. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 140,00 zł
6. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 150,00 zł
7. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 105,00 zł
8. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 110,00 zł
9. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego 25,00 zł
10. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego 30,00 zł
11. Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego 15,00 zł
12. Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego 20,00 zł

3. Wykaz urzędów w najbliższej okolicy wydających wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego:


Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16,
Tel: 58 683-49-99, 58 683-53-90,
Wydział Geodezji Kartografii i Katastru, pokój nr 133,
tel.: 58 773-12-03
DZIEŃ ZAMKNIĘTY: WTOREK

Starostwo Powiatowe w Kartuzach,
83-800 Kartuzy, ul. Dworcowa 1,
tel.: 58 681-35-41, 58 681-36-43,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel.: 58 681 36 66

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie,
83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9c,
Tel: 58 686-25-98, 58 686-43-51,
Wydział Geodezji
tel.: 58 680-08-73

Starostwo Powiatowe w Malborku,
82-200 Malbork, pl. Słowiański 17,
Tel: 55 272-36-71, 55 272-34-62,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- pokój nr 7
tel.: 55 646 0 462

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,
82-100 Nowy Dwór Gdański , ul. Sikorskiego 23,
Tel: 55 247-36-68, 55 247-36-68,
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
tel.: 55 2473671, Fax: 55 2473670,
e-mail: geodeta.powiatowy@nowydworgdanski.pl

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim,
83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 17,
Tel: 58 562-20-45, 58 562-32-94,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, pokój 114, 115, 116
tel.: 58 767 35 50

Starostwo Powiatowe w Tczewie,
83-100 Tczew, ul. Dąbrowskiego 18,
Tel: 58 531-30-60, 58 531-29-26,
Wydział Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami,
pokój nr 23 (parter)
tel.: 58 77 34 839
e-mail: geodezja@powiat.tczew.pl

Urząd Miejski w Gdańsku,
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
Tel: 0-58 323-60-00, Fax: 0-58 302-39-41,
Wydział Geodezji, pokój nr 205
tel.: +48 58 323 67 70
Fax: +48 58 322 39 29

Urząd Miasta Gdynia,
81-963 Gdynia, ul. Piłsudskiego 52-54,
Tel: 58 620-72-71, Fax: 58 621-67-64,
Wydział Geodezji, pokój nr 316
tel.: 58 66 88 535
e-mail: wydz.geodezji@gdynia.pl

Urząd Miasta Sopot,
81-967 Sopot, ul. Kościuszki 25/27,
tel.: 58 551-20-21, Fax. 58 551-26-87
Wydział Geodezji, pokój nr 96
Tel: 58 521-38-03