O kancelarii


W ramach prowadzonej działalności, Kancelaria Notarialna w Straszynie Notariusz Magdaleny Mrozowskiej, oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, czuwając nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą wywołać skutki prawne.

Poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią, można ustalić termin spotkania z Notariuszem, a także uzyskać informacje o wymaganych dokumentach i wysokości opłat notarialnych, sądowych i należnych podatków. Konsultacje i udzielanie informacji, z zakresu czynności notarialnych, są bezpłatne.

Wiedząc jak ważne są powierzane sprawy, każda czynność traktowana jest indywidualnie, ze szczególną starannością, analizując stan prawny, wskazując optymalne rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej, w celu uzyskania pożądanego przez Klienta skutku prawnego.

Nabyte doświadczenie zawodowe oraz wiedza teoretyczna, pozwalają na profesjonalną obsługę dostosowaną do potrzeb Klientów, a także sprawne, terminowe dokonywanie czynności notarialnych.